W ubiegłym roku w grupie wiekowej 25–34 wyższe wykształcenie miało 42 %. W porównaniu z 2021 r. to wzrost o 1 punkt procentowy (pp) (41 %). Według danych za 2022 r. brakowało 3 pp do celu Unii Europejskiej na 2030 r., czyli 45 %.

Wśród osób w wieku 25-34 lat było więcej kobiet (48 %) z wyższym wykształceniem niż mężczyzn (37 %).

Prawie połowa krajów UE osiągnęła już cel na poziomie UE na 2030 r. Irlandia (62%), Luksemburg (61%), Cypr (59%), Litwa (58%), Niderlandy (56%), Szwecja (52%), Hiszpania i Belgia (po 51%), Francja (50%), Dania (49%), Słowenia (47%), Łotwa (46%) i Grecja (45%).

Jak podaje Eurostat, najniższy poziom odnotowano w Rumunii (25%), we Włoszech (29%) i na Węgrzech (32%).

Reklama

W Polsce w 2022 r. łącznie wyższe wykształcenie zdobyło 40,5 % osób w wieku 25-34. W przypadku kobiet było to 50,1 %, w grupie mężczyzn 31,2 %.

Co pokazują dane ws. sąsiednich krajów?

  • Niemcy 37,1% (O), 39,5% (K), 34,9% (M);
  • Czechy 34,5 % (O),42,9 % (K), 26,6% (M);
  • Słowacja 39,1% (O), 50,7%(K),27,9% (M);

*o-ogółem, k-kobiety, m-mężczyźni