Matura 2024 - egzamin pisemny z historii

Egzamin ten nie jest obowiązkowy. Piszą go tylko ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. W tym roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej formule przystępują do nich tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Abiturienci z wcześniejszych roczników w większości zdają maturę w starej formule.

Chęć zdawania egzaminu z historii zadeklarowało 16,5 tys. maturzystów, tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Historia jest na ósmym miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez absolwentów zdających w nowej formule. Chce ją zdawać 5,9 proc. z nich.

Reklama

Matura 2024 z historii - arkusze egzaminacyjne

Egzamin pisemny zaczął się o 9:00 i trwał 180 minut. Tutaj można znaleźć arkusz egzaminacyjny egzaminu w nowej formule >>>