- W ramach Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych powstał raport, który potwierdził istnienie bezpośredniego wpływu nauki i szkolnictwa wyższego na sytuację ekonomiczną kraju, na zwiększenie PKB i stymulowanie wzrostu gospodarczego.

- W raporcie bardzo wyraźnie pokazujemy, jak ważne jest to, by finansowanie publiczne było lepsze. Dotąd Polska wspaniale wykorzystywała to, że w wielu obszarach byliśmy zapóźnieni, nadganialiśmy to. Ale żeby przesuwać się w tym łańcuchu wartości, potrzebne są inwestycje w naukę, badania i edukację. Bez tego nic nie zrobimy -dodał prof. Żukowski.

Więcej w materiale wideo.

Reklama