Dobiega końca realizacja przedsięwzięcia „Magazynowanie energii elektrycznej”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Projekt zainaugurowano wiosną 2021 r. i podzielono go na dwa strumienie – „Bateria” oraz „System”.

"Bateria" - ogniwa galwaniczne z recyklingu

Pierwszy z nich obejmuje zadanie polegające na opracowaniu i wykonaniu ogniw galwanicznych z surowców dostępnych w Polsce, podlegających recyklingowi. Z kolei drugi strumień zakłada stworzenie wysoko sprawnego systemu magazynowania energii elektrycznej, który będzie charakteryzował się niskimi stratami związanymi z konwersją energii.

Reklama

Wyselekcjonowanym w ramach przedsięwzięcia najlepszym wykonawcom – odpowiednio spółkom InnBAT oraz MMB Drives – powierzono realizację obiektów demonstracyjnych, tzw. demonstratorów technologii.

Spółka InnBAT opracowała nowy typ ogniw galwanicznych, czyli wysokoenergetyczny kompozytowy kwasowy akumulator węglowo-ołowiowy (KLAB). Odpowiedzialny za to zadanie zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czerwińskiego zajął się skonstruowaniem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego demonstratora systemu magazynowania energii, w którym zainstalowano te ogniwa – prof. Czerwiński opracował akumulatory do Demonstratora, który zostanie zainstalowany na Wydziale Chemii, ale sam Demonstrator opracowuje MMB Drives – wykonuje integracje dwóch strumieni.

Czy bez magazynów nie będzie transformacji energetycznej?

Natomiast firma MMB Drives, której zespołem kieruje prof. Zbigniew Krzemiński, opracowany przez siebie system magazynowania energii umiejscowiła w demonstratorze w domku jednorodzinnym w Brwinowie (woj. mazowieckie). Instalacja o mocy 10 kW składa się z urządzenia centralnego (falownika), baterii systemowej oraz instalacji fotowoltaicznej (10 kWp). System służy do przekształcania energii pobranej z sieci lub instalacji PV do naładowania baterii systemowej, jak również do przekształcania energii zgromadzonej w baterii zasilania budynku lub samochodu elektrycznego.

– Projekt znajduje się na ukończeniu i będzie finalizowany w grudniu. Zarówno bateria opracowana przez InnBAT, jak i system stworzony przez MMB Drives, pomyślnie przeszły testy. Parametry techniczne, które założono w obu częściach projektu, zostały osiągnięte – informuje Aneta Ruzik, kierownik projektu NCBR.

Czy bez magazynów nie będzie transformacji energetycznej? Z jakimi surowcami Unia ma krytyczny problem? Jak obecnie wygląda i działa polski system bateryjny? Kiedy ma szanse wejść na rynek? Czytaj na portalu Wysokie Napięcie.