Metale ziem rzadkich można odzyskać z zaawansowanych technologicznie przedmiotów, takich jak dyski twarde, telefony komórkowe, czy monitory i poprzez rozpuszczanie bezkwasowe (ADR) lub odzyskiwanie chemiczne przekształcić je w zdatne do dalszego użytku tlenki metali ziem rzadkich.

Recykling materiałów z ziem rzadkich

Critical Materials Institute (CMI) od 2016 roku z powodzeniem wykorzystuje ADR i chemiczny odzysk pierwiastków ziem rzadkich. Stosowana przez CMI procedura obejmuje rozpuszczanie magnesów REE w roztworze bez użycia kwasów. To sprawia, że ​​proces ten jest ogólnie bardziej ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Ostatecznie recykling pierwiastków ziem rzadkich z magnesów dałby producentom spójne, krajowe źródło pierwiastków ziem rzadkich, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ilości odpadów.

Reklama

Magnesy REE, zwane również magnesami ziem rzadkich, są to trwałe magnesy wykonane ze stopów pierwiastków ziem rzadkich. Pierwsze modele takich magnesów opracowano już w latach 70. i 80. Obecnie są to najmocniejsze magnesy, które wytwarzają znacznie silniejsze pola magnetyczne, niż inne typy magnesów, takie jak magnesy ferrytowe lub alnico

Kobalt, nikiel, wanad i inne

Pierwiastki ziem rzadkich są niezbędne dla rozwoju globalnej gospodarki. Te minerały odgrywają kluczową rolę między innymi w branży energetycznej czy w rozwoju technologii produkcji mikroczipów. Brak swobodnego dostępu Stanów Zjednoczonych do metali ziem rzadkich, zdaniem wielu ekspertów, przełożyłby się na ogólne pogorszenie globalnej koniunktury gospodarczej. Waszyngton wpisał aż 35 minerałów, w tym 17 pierwiastków ziem rzadkich, na listę krytycznych substancji dla swojego bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego.

Od pierwiastków ziem rzadkich zależy rozwój innowacyjnych technologii, takich jak nowoczesne magnesy, baterie, luminofory czy katalizatory. Magnesy z kolei pozostają integralną częścią wielu gałęzi globalnego przemysłu, od produkcji energii, rafinacji ropy naftowej, elektroniki użytkowej, po transport i opiekę zdrowotną. Dlatego eksperci przewidują, że globalne zapotrzebowanie na te ważne minerały wzrośnie o 400 – 600 proc. w ciągu następnych kilkudziesięciu lat. Transformacja energetyczna i przejście świata na czystą energię przyczyni się tylko do zwiększenia popytu na metale rzadkie.

źródło:oilprice.com