W 2019 r. 4,9 proc. mieszkańców Unii Europejskiej (UE) zgłosiło, że w swoim mieszkaniu nie ma wystarczającej ilości dziennego światła, co oznacza, że ich lokum wydaje się zbyt ciemne. Najwyższy odsetek ludności twierdzącej, że mieszkają w zbyt ciemnych domach odnotowano na Malcie.

W połączeniu z krótszymi zimowymi dniami terapeuci zalecają priorytetowe traktowanie dobrego samopoczucia, ponieważ sezonowa depresja u osób będących w izolacji w niedoświetlonych dziennym światłem domach może się nasilać, wpływając na ich zdrowie i produktywność w perspektywie długoterminowej.

Na Malcie, gdzie odnotowano najwyższy odsetek osób zgłaszających problemy z doświetleniem mieszkań w UE, co dziesiąta osoba uważała, że w jej mieszkaniu jest zbyt mało dziennego światła. Za Maltą uplasowała się Portugalia (8,2 proc.), Węgry (8 proc.) i Łotwa (7,9 proc.), natomiast najniższe udziały odnotowano na Słowacji (2,8 proc., dane z 2018 r.), Czechach (2,9 proc.), we Włoszech (3,2 proc. , dane z 2018 r.), na Cyprze (3,2 proc.) i w Holandii (3,3 proc.). W Polsce odsetek osób, które uważają, że ich mieszkania są niedostatecznie doświetlone dziennym światłem był na poziomie 3,9 proc.