Nakazy opuszczenia mieszkania i zakazy zbliżania się do rodziny są wydawane ze skutkiem natychmiastowym i obowiązują przez 14 dni z możliwością przedłużenia przez sąd. Jak precyzuje Komenda Główna Policji, od 30 listopada 2020 r., gdy ustawa weszła w życie, do 4 lutego wydano 62 nakazy, 100 zakazów oraz 377 nakazów i zakazów łącznie. – Jak na dwa miesiące w pandemii i zimie to rewelacyjny wynik – ocenia Renata Durda, szefowa „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia, która uczyła policjantów, jak mają stosować nowe uprawnienia. Z racji koronawirusa szkolenia odbywały się zdalnie, a rozporządzenia wykonawcze pojawiły się w ostatniej chwili.
Przed podjęciem decyzji o wydaniu nakazu lub zakazu policjant każdorazowo ocenia zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Ma do tego kwestionariusz z kryteriami określonymi przez ustawodawcę.