Jak rozpoznać dezinformację?

Kluczową wskazówką jest ostrożność wobec treści, które są silnie emocjonalne i grają na polaryzacji społeczeństwa. Prorosyjskie narracje często są antyukraińskie i mają na celu podważenie zaufania do instytucji europejskich oraz wzbudzanie niechęci wobec uchodźców. Przy takich treściach niezwykle ważne jest weryfikowanie informacji u źródła i nieuleganie emocjom.

Pożar na Marywilskiej

Reklama

Wilczyńska zwróciła uwagę na przypadki, które pokazują, jak szybko dezinformacja może się rozprzestrzeniać. Przykładem była sytuacja po pożarze w Warszawie, gdzie natychmiast pojawiły się fałszywe informacje sugerujące, że za zdarzenie odpowiadają Ukraińcy. Takie teorie spiskowe pojawiają się błyskawicznie, jednak ich weryfikacja wymaga czasu i rzetelnego sprawdzenia faktów.

Obrona przed dezinformacją

Podstawowym sposobem obrony przed dezinformacją jest cierpliwość i weryfikacja informacji. Ważne jest, aby nie reagować natychmiast na sensacyjne doniesienia, ale czekać na potwierdzenie z wiarygodnych źródeł. Społeczeństwo powinno być edukowane w zakresie rozpoznawania mechanizmów dezinformacyjnych, aby zwiększyć swoją odporność na manipulacje.

Cała rozmowa