Wtorkowe posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii poświęcone było omówieniu planów Ministra Cyfryzacji w zakresie wdrażania celów komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Łączność dla Konkurencyjnego Jednolitego Rynku Cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego COM”.

Przedstawiciele resortu pytani byli przez posłów o strategię poprawy dostępu do internetu m.in. w powiatach wzdłuż wschodniej granicy Polski, gdzie - jak zauważył np. poseł Lewicy Adrian Zandberg - "nauka zdalna i praca zdalna okazała się tam w dobie pandemii niemożliwa".

Odpowiadając w imieniu KPRM, sekretarz stanu Adam Andruszkiewicz powiedział, że rząd jest świadom tego problemu i pracuje nad jego rozwiązaniem. Według Agnieszki Krauzowicz z KPRM, zlikwidowanie wszystkich białych plam w dostępie do internetu planowane jest w ramach zbliżającej się nowej unijnej perspektywy finansowej i Krajowego Programu Odbudowy.

Ponadto - jak referowała posłom - wypełnianie białych plam w dostępie do internetu odbywa się także w ramach współpracy z samorządami w obecnym porządku prawnym, a kolejne wzmocnienie nastąpi w ramach wdrażania Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej.

"W ramach współpracy z samorządami chcielibyśmy zaproponować tzw. mowy inwestycyjne i zachęcić samorządy do aktywności w tym zakresie" - powiedziała, dodając, że to władze lokalne najlepiej wiedzą, którym obywatelom potrzebna jest pomoc. Jak wyjaśniała, chodzi o to, żeby to samorządy zachęcały operatorów poprzez stosowanie ulg w podatkach lokalnych i innych obciążeniach tak, aby inwestowanie lokalne było łatwiejsze i tańsze, a inwestycji dokonywano dokładnie w tych miejscach, w których jest zapotrzebowanie.

Kolejnym rozwiązaniem, nad którym trwają prace w KPRM, jest - opisywała - wykorzystanie środków funduszu szerokopasmowego, który rozpocznie swoją działalność od przyszłego roku. Jak poinformowała, pierwsze robocze porozumienia w tej sprawie zostały już zawarte z samorządami.

Przedstawiciele MC poinformowali także posłów o stanie realizacji celów unijnych dla cyfryzacji w Polsce.

Jak powiedział Adam Andruszkiewicz, cele Komunikatu zostały zaimplementowane do krajowego porządku programowego na mocy aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego z 10 marca tego roku.

Według NPS do 2025 roku, Polska ma zapewnić powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modyfikacji do przepustowości mierzonych w Gb/s, dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego, takich jak szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych. Ponadto, pokrycie zasięgiem sieci 5G co najmniej dużych obszarów miejskich oraz wzdłuż najważniejszych sieci komunikacyjnych drogowych i kolejowych.

Andruszkiewicz ocenił realizację planów NPS jako dobrą. Poinformował, że na koniec 2019 r. 61,7 proc. gospodarstw domowych znajdowała się w zasięgu infrastruktury, która już umożliwia albo po niewielkiej modernizacji umożliwi korzystanie z usług o przepustowościach gigabitowych. Ponadto, niemal 15 tys. szkół zostało już podłączonych do światłowodu i korzysta z usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wskazał, że usługi w technologii 5G są już oferowane przez wszystkich największych operatorów komórkowych i w coraz większej liczbie obszarów miejskich.

Dodał, że na koniec 2019 r. 75 proc. gospodarstw domowych mogło korzystać z usług o przepustowości 30 Mb/s, z usług o przepustowości 100 Mb/s i więcej korzystało 23,3 proc. gospodarstw domowych.

Jak mówił, rząd kontynuuje także prace nad obniżaniem kosztów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz "walką z uprzedzeniami" wobec sieci mobilnych, a zwłaszcza 5G.