"Działając zgodnie z polityką dywidendy w spółce Sescom, zarząd emitenta zarekomendował walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie części zysku netto Sescom S.A. w wysokości 819 674 zł na wypłatę dywidendy w kwocie 0,4 zł na 1 akcję" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowy zysk netto spółki za rok obrotowy 2019/2020 wyniósł 4 085 106,85 zł.

"Zarząd emitenta uzasadnia swoją decyzję dobrą sytuacją finansową spółki oraz wzrostem poziomu dostępnych środków pieniężnych. Jednocześnie zarząd zapewnia, że wypłata rekomendowanej kwoty dywidendy nie spowoduje przesunięcia ani zaniechania zaplanowanych projektów inwestycyjnych" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Rozwiązania spółki zapewniają oszczędności w obsłudze technicznej obiektów oraz w zużyciu mediów. Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w marcu 2018 r.

(ISBnews)