Nawet 121 mld zł rocznie więcej może generować polska gospodarka od 2030 r., jeżeli pod względem stosowania chmury obliczeniowej dogonimy najbardziej zaawansowane kraje kontynentu – wynika z zaprezentowanego wczoraj raportu „Chmura 2030” firmy McKinsey & Company.
Większe obroty będą pochodziły przede wszystkim z wprowadzanych przy użyciu chmury innowacji, które wygenerują ponad 80 proc. spodziewanych korzyści. Jedna piąta będzie zaś efektem modernizacji – na którą złoży się optymalizacja kosztów IT i automatyzacja procesu produkcji. Autorzy raportu wskazują też trzeci obszar mogący przynieść dodatkowe wpływy: technologie przyszłości, których wczesne wdrożenie umożliwi chmura, jak komputery kwantowe, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość czy druk 3D i 4D. Te korzyści są jednak trudne do oszacowania.
Najwięcej na upowszechnieniu chmury obliczeniowej może zyskać handel detaliczny, m.in. dzięki zastosowaniu tej technologii do dynamicznych cen, inteligentnych promocji i optymalizacji zapasów, branża może w 2030 r. wygenerować prawie 12 mld zł więcej obrotów. Sektor FMCG (dóbr szybkozbywalnych) może zaś wypracować 11 mld zł.
Dlaczego właśnie te branże mają zyskać najwięcej?