Rozwój komputerów kwantowych jest wciąż na etapie tworzenia prototypów, a naukowcy wskazują przynajmniej kilka ścieżek rozwoju. Jedną z nich jest rozwiązanie oparte na technologiach fotonicznych i wykorzystaniu fotonów jako kubitów. Projekt EPIQUE (European Photonic Quantum Computer) będzie badał potencjał właśnie takich rozwiązań.

Projekt EPIQUE (na który Komisja Europejska przeznaczyła ponad 10 mln euro) jest jednym z sześciu projektów, które mają doprowadzić do powstania europejskiego komputera kwantowego w ramach inicjatywy Quantum Flagship, powołanej przez Komisję Europejską w 2018 r. Jej budżet wynosi ok. 1 miliarda euro. Liderem konsorcjum złożonego z 18 partnerów z 12 krajów jest Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”.

Oprócz polskiego instytutu NASK w projekcie biorą udział po trzy ośrodki naukowe z Włoch, Francji i Niemiec oraz instytucje z Belgii, Holandii, Austrii, Irlandii, Czech, Portugalii i Danii.