"Turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Wprowadzone w Polsce, w połowie marca br., obostrzenia dotyczące przemieszczania się osób oraz ograniczenie od początku kwietnia działalności związanej z prowadzeniem usług hotelarskich, spowodowały znaczny spadek liczby osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych. Po zniesieniu ww. ograniczeń w maju, część obiektów noclegowych nie podjęła ponownie działalności i pomimo stopniowego wzrostu liczby turystów korzystających z bazy noclegowej, wykorzystanie obiektów nie osiągnęło poziomu z analogicznych okresów ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.

Jak wskazuje GUS w turystycznych obiektach noclegowych w pierwszym półroczu 2020 r. zatrzymało się 7,3 mln osób, tj. 54,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W styczniu i lutym br. odnotowano ok. 8-proc. wzrost liczby osób korzystających z noclegów. Począwszy od marca liczba turystów w obiektach noclegowych zaczęła gwałtownie spadać, osiągając najniższy poziom w kwietniu (spadek o 96,5 proc.), kiedy to większość obiektów noclegowych zawiesiła działalność z powodu pandemii COVID-19. Od maja br. nastąpił wzrost liczby osób korzystających z noclegów, ale ich liczba w żadnym miesiącu nie osiągnęła poziomu sprzed roku.

W okresie styczeń-czerwiec 2020 r. udzielono 19,4 mln noclegów, tj. o 51,4 proc. mniej niż w I półroczu ubiegłego roku. Połowa noclegów została udzielona w hotelach - 9,9 mln; turyści przebywający w zakładach uzdrowiskowych skorzystali z 2,4 mln noclegów, a po 1,7 mln noclegów turystom udzieliły ośrodki wczasowe oraz inne obiekty hotelowe, dodano.

Reklama

W końcu lipca 2020 r. w Polsce działalność prowadziło 10 291 turystycznych obiektów noclegowych, tj. o 8,5 proc. (960 obiektów) mniej niż przez rokiem. Najbardziej spadła liczba hosteli (o 18,9 proc.), szkolnych schronisk młodzieżowych (o 17,9 proc.) oraz innych turystycznych obiektów noclegowych, np. internatów, domów studenckich (o 15,4 proc.). Wśród działających w lipcu br. obiektów, najwięcej było hoteli (2 498), a następnie pokoi gościnnych (2 149), ośrodków wczasowych (1 020) oraz innych obiektów hotelowych (983).

Dla turystów w lipcu przygotowanych było 775,3 tys. miejsc noclegowych, w tym 225,2 tys. miejsc sezonowych. Największą liczbą miejsc dysponowały hotele - 276,4 tys. oraz ośrodki wczasowe - 122,3 tys. W porównaniu z końcem lipca 2019 r., liczba miejsc noclegowych spadła o 6,1 proc.. Spadek dotyczył niemal wszystkich rodzajów obiektów, z wyjątkiem pensjonatów i zespołów domków turystycznych, w których liczba miejsc pozostała na niezmienionym poziomie, a także schronisk, które oferowały o ok. 11 proc. więcej miejsc niż rok wcześniej, czytamy dalej.

"W I półroczu br. stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 23,8 proc. i był znacznie niższy niż przed rokiem - o 13,8 pkt proc. Podobnie jak w poprzednich okresach, najlepiej wykorzystane były miejsca w zakładach uzdrowiskowych - stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 54,9 proc., ale jednocześnie w tych obiektach odnotowano największy spadek tego wskaźnika, tj. o 23,1 pkt proc. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych przekraczający średnią krajową odnotowano także w hotelach - 24,8 proc. oraz hostelach - 30,1 proc.. W pozostałych rodzajach obiektów stopień wykorzystania miejsc noclegowych wahał się od 5,7 proc. na polach biwakowych do 21,9% w innych obiektach hotelowych i ośrodkach wczasowych" - podał również GUS.