Wyniki tych badań opublikowano na łamach „New England Journal of Medicine”. Objęły one 1797 zakażonych osób, które przeszły Covid-19. Okazało się, że w 91,1 proc. badanych przypadków wytworzyły się przeciwciała SARS-CoV-2. Co więcej, ich poziom nie zmniejszył się po 4 miesiącach od momentu postawienia diagnozy.

Odpowiedź immunologiczna ze strony organizmu była największa wśród osób starszych, które są w grupie ryzyka związanej z rozwinięciem się bardziej niebezpiecznych konsekwencji zakażenia koronawirusem oraz wśród osób, u których rozwinęły się najpoważniejsze symptomy.

Takie wyniki badań mogą po części potwierdzać, że do ponownych infekcji koronawirusem może dochodzić bardzo rzadko.

Reklama

To również dobra wiadomość z punktu widzenia tworzenia tzw. odporności stadnej, choć do jej osiągnięcia jest jeszcze długa droga. Naukowcy oceniają, że aby w danym społeczeństwie mogła wytworzyć się odporność stadna, ok. 70 proc. populacji musi mieć przeciwciała. Tymczasem na Islandii kontakt z koronawirusem miało ok. 1 proc. całej populacji. To o wiele mniej niż w innych europejskich krajach.