"Z testów mogą skorzystać pracownicy instytucji, urzędów, ale nie tylko. Są one przeznaczone dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Mogą je wykonać osoby, które mają jakieś wątpliwości co do swojego stanu zdrowia albo ci, którzy wiedzą, że mogli mieć kontakt z osobą zainfekowaną koronawirusem i obawiają się, że teraz same mogą zarażać innych" – poinformował dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Marcin Zawierucha.

Wymazy są pobierane w przenośnym punkcie pobrań na terenie RCNT. Na wykonanie testu można się zgłosić bez konieczności telefonicznej rejestracji, w dni powszednie, między godziną 8.00 a 11.00. Do wykonania badania uprawnione są osoby zameldowane w woj. świętokrzyskiego. Laborantom należy podać numer PESEL i adres e-mail. Wyniki badania trafiają na ten adres w 24 godziny.

Darmowe testy dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego są przeprowadzane w ramach programu "Stop wirusowi", opracowanego przez urząd marszałkowski, a finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obecnie w laboratorium bada się około 1000-1200 próbek dziennie.