Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego przypomniał, że weszły w życie nowe przepisy dotyczące kwarantanny m.in. dla osób przybywających do Polski środkami transportu zbiorowego.

Podał, że z możliwości wykonywania darmowych testów w kierunku Sars-Cov-2 w okresie Świąt Bożego Narodzenia skorzystało niespełna 3 tys. osób.

W drugiej połowie grudnia, m.in. w związku z informacją o wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono rozwiązanie zgodnie z którym, wszyscy przybywający z zagranicy do Polski, mogli wykonać bezpłatny test w kierunku wykrycia SARS-CoV-2. Zlecenie można było otrzymać kontaktując się z infolinią; wystarczyło ustne oświadczenie osoby zainteresowanej.

Bondar zaznaczył, że bez zmian pozostają obecnie zasady ogólne – w sytuacji wystąpienia objawów istnieje możliwość wykonania testu poprzez kontakt m.in. z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej.

Rzecznik GIS przypomina, że według nowych przepisów przewoźnicy mają obowiązek poinformowania pasażerów o obowiązku odbycia kwarantanny. Osoba przekraczająca granicę państwową, korzystająca z transportu zbiorowego przekazuje swoje dane kontaktowe przedsiębiorcy, a ten właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

>>> Polecamy: Czy streamingowy sukces „Wonder Woman 1984” oznacza zmierzch epoki tradycyjnego kina?