Analiza danych Ministerstwa Zdrowia o strukturze wiekowej osób ze stwierdzonym COVID-19 pokazuje, że dzieci do 10 lat to jedyna grupa, w której nastąpił wzrost stwierdzonych przypadków. O ile w trakcie drugiej fali koronawirusa (październik-grudzień 2020 r.) w tym przedziale odnotowano 20,3 tys. przypadków zakażeń, tak teraz (od stycznia do 25 marca 2021 r.) jest już niemal 28 tys. To niemal 40-proc. wzrost, który powoduje, że w strukturze zakażeń udział tej grupy wiekowej wzrósł z 1,64 proc. do 3,30 proc.
Jak wskazuje MZ, sukcesywny wzrost zachorowań u dzieci i młodzieży widoczny jest od początku lutego. Przykładowo, porównując trzeci tydzień marca z ostatnim tygodniem stycznia, to wzrost w tej grupie jest prawie sześciokrotny. W połowie marca liczba zakażeń w grupie do 18. roku życia była o ponad 40 proc. wyższa niż w listopadowym szczycie.