Z drugiej strony, Algarve w Portugalii, które jest bardzo popularne wśród turystów, Azory, wspólnota autonomiczna Kastylia-La Mancha w Hiszpanii i Zjednoczone Emiraty Arabskie, które wcześniej były obszarami o wysokiej zachorowalności, zostały sklasyfikowane jako obszary wysokiego ryzyka. Argentyna jest obecnie uważana za obszar o wysokiej zachorowalności.

Wymogi prawne dotyczące kontroli, testów i kwarantanny mają zastosowanie w odniesieniu do wjazdów do Niemiec ze wszystkich obszarów ryzyka. W przypadku obszarów o wysokiej zachorowalności oraz obszarów, na których powszechnie występują warianty koronawirusa, wymogi te są szczególnie rygorystyczne.