Otyli mężczyźni umierają częściej na COVID-19

Naukowcy z Montefiore Medical Center w Nowym Jorku przeanalizowali dane ponad 3500 pacjentów z COVID-19 przyjętych do szpitala w okresie od początku marca do 1 maja 2020 roku. I wykazali, że mężczyźni z wskaźnikiem masy ciała większym niż 35 i kobiety z BMI 40 lub więcej byli znacznie bardziej narażeni na śmierć w szpitalu z powodu COVID-19 niż pacjenci z „normalnym” BMI 18,5-24,9.

Wyniki pokazywały, że zarówno średnia (wskaźnik masy ciała [BMI] między 35 a 40), jak i ciężka otyłość (BMI powyżej 40) wiązały się z wyższymi wskaźnikami zgonów wśród osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. W porównaniu z pacjentami z lepszymi wskaźnikami masy ciała (BMI 18 do 25), umiarkowanie otyli pacjenci z COVID-19 byli o 44 proc. bardziej narażeni na śmierć w szpitalu, a u osób z poważną otyłością ryzyko śmierci rosło dwukrotnie. Badania wykazały także, że płeć ma znaczenie: ryzyko ciężkiego zapalenie płuc, konieczność podania respiratora wspomagającego oddychanie i ryzyko zgonu rosło w grupie mężczyzn, którzy byli albo umiarkowanie, albo bardzo otyli. U kobiet ryzyko to wzrosło tylko w przypadku ciężkiej otyłości.

Reklama

Również u pacjentów z niedowagą - z BMI poniżej 18,5 - stwierdzono zwiększone ryzyko zgonu, i to przede wszystkim u kobiet.

Polscy lekarze opiekujący się pacjentami z COVID-19, potwierdzają, że także z ich doświadczenia wynika, że otyłość jest jednym z głównych powodów ryzyka ciężkich powikła u pacjentów z koronawirusem.

Różnice w sposobie dystrybucji tkanki tłuszczowej

Amerykańscy naukowcy próbowali odpowiedzieć na pytanie, skąd to wynika. Jednym z argumentów było to, że mężczyźni i kobiety różnią się sposobem dystrybucji tkanki tłuszczowej i że to „może pomóc wyjaśnić nieproporcjonalny wpływ ciężkiej otyłości na mężczyzn w porównaniu z kobietami”.

Równocześnie ostrzegają jednak, że projekt tego badania nie pozwala na wyciąganie twardych wniosków na temat przyczyn i skutków takich wyników. Podkreślali także, że wpływ na wyniki mogło mieć zmieniające się postępowanie z pacjentami z COVID-19 podczas pierwszej fali pandemii. Ich wniosek był taki, że potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić odkrycia, a pilotażowe badania kliniczne byłyby przydatne do oceny, czy leki mogą poprawić wyniki.

Badanie zostało opublikowane 6 maja w European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases ((https://link.springer.com/article/10.1007/s10096-021-04260-z)

O temacie otyłości oraz jej wpływu na zdrowie, nie tylko w trakcie pandemii będziemy mogli posłuchać podczas spotkania w ramach Impact'19, m.in. podczas panelu „Zdrowa żywność inwestycją w zdrowe społeczeństwo”

Ryzyko zgonów w podziale na płeć i BMI

BMI KOBIETY (WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA) MĘŻCZYŹNI (WSPÓŁCZYNNIK RYZYKA)
Mniej niż 18.5 1.92 1.01
25-29.9 1.19 1.00
30-34.9 1.08 1.25
35-39.9 1.0 1.99
Ponad 40 1.72 2.26