Wiele osób po przebytej chorobie lub szczepieniu zastanawia się, czy nabyło odporność na wirusa SARS-CoV-2 i jak długo się ona utrzymuje. Odpowiedzi na te pytania można poznać, wykonując oznaczenie poziomu przeciwciał. Badanie to jest już dostępne w ofercie Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.

Koronawirus SARS-CoV-2 zawiera kilka białek (antygenów), które są wysoce immunogenne, czyli powodują wytwarzanie przeciwciał chroniących przed zachorowaniem na COVID-19. Powstają one zarówno w efekcie kontaktu organizmu z patogenem, jak i po szczepieniu. Badanie ich ilości i rodzaju pozwala stwierdzić, czy pacjent wytworzył odporność na wirusa.

- Badanie i monitorowanie odporności to kolejny istotny etap w walce z pandemią COVID-19 – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – Nasz Instytut angażuje się w nią od początku, stąd naturalną decyzją było dla nas rozszerzenie programu diagnostyki prowadzonej przez nasze laboratorium o testy służące do oznaczania przeciwciał. Przyczynią się one do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat znaczenia i skuteczności szczepień w zmaganiach z koronawirusem.

Większość dostępnych na rynku testów rozpoznaje tylko jeden rodzaj przeciwciał – albo świadczące o odporności poszczepiennej, albo wskazujące na odporność poinfekcyjną (ozdrowieńczą). Test Microblot Array wykrywa przeciwciała dla kilku kluczowych antygenów wirusa SARS-CoV-2, dzięki czemu pozwala na identyfikację obu rodzajów odporności w ramach jednego badania. Pacjent otrzymuje informację, czy wykryte w próbce krwi stężenie przeciwciał ma działanie ochronne. Może się również dowiedzieć, czy nie przeszedł bezobjawowo zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Reklama

Wykonywane w Łukasiewicz – PORT testy Microblot Array rozróżniają przeciwciała typowe dla SARS-CoV-2 od przeciwciał tworzonych w kontakcie z innymi ludzkimi koronawirusami – zarówno tymi, które powodują łagodne przeziębienia (np. NL63 czy 229E), jak i wysoce zakaźnymi (SARS-CoV, MERS-CoV).

Oferta adresowana jest do osób zaszczepionych, będących przed szczepieniem oraz ozdrowieńców. Są w niej zarówno jednorazowe testy na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2, jak też atrakcyjne pakiety pozwalające monitorować swoją odporność.

Na potrzeby testu pobierana jest niewielka ilość (3 ml) krwi. Pobrania materiału dokonuje wykwalifikowany personel medyczny Centrum Diagnostyki Populacyjnej.

Łukasiewicz – PORT od początku angażuje się w walkę z pandemią COVID-19. Wrocławski Instytut prowadzi laboratorium diagnostyczne oraz trzy punkty pobrań. Na terenie Kampusu Pracze działa również Punkt Szczepień Populacyjnych.

Zdrowie jest jednym z kluczowych kierunków badawczych instytutów Łukasiewicza. Obszar ten obejmuje badania i rozwój nowych technologii, diagnostyki i terapii, wytwarzania produktów leczniczych oraz aparatury i techniki medycznej. Instytuty działające w Grupie Badawczej Łukasiewicza Zdrowie wytwarzają produkty lecznicze dla technologii leków odtwórczych, jak i oryginalnych oraz realizują wszystkie etapy powstawania wyrobów medycznych i aparatury. Innowacyjność Łukasiewicza w zdrowiu to badania nowych materiałów do zastosowań w medycynie, nowoczesna i spersonalizowana diagnostyka i terapie medyczne oparte na inżynierii białek oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji i biosensorów.