Około 2/3 badanych, u których stwierdzono Covid-19, wcześniej przechodziło infekcję, natomiast kolejne 7,5 proc. badanych podejrzewa, że przechodziło infekcję.

Na podstawie badania ustalono również, że liczba zakażeń na początku stycznia w Anglii pobiła rekord wraz z tym, jak wariant Omikron stał się dominującym szczepem koronawirusa.

Badanie prowadzone przez Imperial College London o nazwie React-1 wykonano na próbie ok. 100 tys. ochotników w okresie od 5. do 20. stycznia 2022 roku.

Omikron radzi sobie z odpornością po wcześniejszych wariantach

Reklama

Wskaźnik infekcji wśród badanych wzrósł do ok. 4,4 proc., co oznacza trzykrotny wzrost względem danych z grudnia 2021 roku. Wysoki odsetek osób chorych, które wcześniej również przechodziły infekcję, to kolejny dowód na to, że wariant Omikron potrafi omijać część odporności powstałej po przejściu zakażeń wcześniejszymi wariantami koronawirusa.

Liczba zgonów i hospitalizacji w ramach obecnej fali jest niższa niż w przypadku poprzednich – nawet jeśli częstość występowania zakażeń Omikronem osiągnęła najwyższy poziom, odkąd zaczęto prowadzić badanie, czyli od maja 2020 roku.

Szczyt infekcji odnotowano 5. stycznia, a później liczba infekcji spadła i pozostaje na stabilnym poziomie od połowy miesiąca.

„Dobra wiadomość wynikająca z naszych danych jest taka, że liczba infekcji w styczniu gwałtownie spadała, ale wciąż są one na ekstremalnie wysokim poziomie i ostatnio mogły się zatrzymać przy bardzo wysokiej częstości występowania” – skomentował Paul Elliott, kierownik programu React-1 z Imperial School of Public Health.

Dużo zakażeń wśród dzieci

W grupie dzieci w wieku od 5 do 11 lat odnotowano najwyższą częstość występowania na tle innych grup – wyniosła ona 7,81 proc. Liczba infekcji wśród dzieci wzrosła wraz z ich powrotem do szkół po przerwie świątecznej.

Badacze ostrzegli również, że w grupie osób powyżej 75. roku życia odnotowano 12-krotny wzrost częstości występowania zakażeń, co może prowadzić do wzrostu hospitalizacji.