Jak zwykle w obliczu skrajnie kryzysowej sytuacji, której nie da się łatwo zracjonalizować, część ludzi uznało, że Covid-19 to wymysł "jakichś potężnych siły", a koronawirus nie istnieje. Takim sformułowaniem posłużyli się badacze z YouGov. Pomogło im to określić, jak bardzo różne populacje na całym świecie wierzą w ten mit.

Spośród 24 badanych krajów wiara w teorię spiskową była najbardziej rozpowszechniona w Indiach, gdzie 30 proc. respondentów w miastach deklarowało, że podziela ten pogląd na pandemię. Wyróżniały się tu również RPA, Indonezja i Nigeria, odpowiednio 23, 20 i 19 proc. Polska znalazła się na 5. miejscu z wynikiem 15 proc. Na drugim końcu skali znalazły się Japonia, Szwecja, Wielka Brytania i Dania - tutaj wyniki wynosiły od trzech do pięciu procent.