W berlińskiej dzielnicy Mitte zainteresowani szczepieniem mogą umawiać się na spotkania za pośrednictwem infolinii Poradni Zdrowia Seksualnego - informuje radny ds. zdrowia Christoph Keller. Zgłoszenia można składać anonimowo.

Niemiecka organizacja Aidshilfe ostatnio krytykowała, że rozpoczęcie szczepień przeciwko wirusowi małpiej ospy przeciąga się w czasie. Szczepionka była przechowywana w Berlinie od tygodni, a dystrybucja trwała zbyt długo - pisze rbb24.

Ospa małpia to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i w środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy – według Światowej Organizacji Zdrowia – ustępują zwykle po dwóch, trzech tygodniach.