Kraje z największymi nakładami na leczenie chorób i opiekę zdrowotną

Spośród 24 krajów UE, dla których dostępne są szacunki za 2022 r., wydatki socjalne na leczenie chorób i opiekę zdrowotną były najwyższe we Francji, gdzie przeznaczono na ten cel 10,0 proc. PKB. Niewiele mniej wydano w Niemczech (9,7 proc.). Kolejne państwa w tym zestawieniu to Słowenia (8,6 proc.), Austrii (8,5 proc.) i Belgii (7,8 proc.).

Kraje z najmniejszymi nakładami na leczenie chorób i opiekę zdrowotną

Reklama

Na drugim krańcu zestawienie z najniższymi wydatkami socjalnymi na leczenie chorób i opiekę zdrowotną znalazły się: Bułgaria (4,2 proc.), Irlandia (4,6 proc.), na Węgry i Litwa (4,7 proc.), Estonia (4,8 proc.), Malta (5,2) i Polska (5,4 proc.).

ikona lupy />
Wydatki na ochronę socjalną związaną z chorobami i opieką zdrowotną w krajach UE w 2022 r. / eurostat

Gdzie wydatki rosną, a gdzie spadają

Prawie wszystkie kraje UE odnotowały spadek wydatków na wspomniany cel w latach 2021–2022. Największy spadek odnotowano w Bułgarii (-1,1 p.p.), a następnie na Węgrzech (-0,9 p.p.), na Litwie i w Irlandii ( oba -0,8 p.p.). Jedynymi krajami UE, które zarejestrowały wzrost, były Luksemburg (+0,3 p.p.) i Słowenia (+0,1 p.p.). Cypr utrzymał wydatki na poziomie z 2021 r.

Polska znalazła się grupie państw, które wydają na zdrowie najmniej we Wspólnocie. Szacunki Eurostatu pokazują, że w Polsce wydatki jako proc PKB na wymienione powyżej cele spadły o 0,4 p.p. Nie oznacza to jednak, że nakłady te nominalnie są mniejsze niż przed rokiem, bowiem przedstawiane są na tle PKB.

Co liczy Eurostat?

W europejskim systemie zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej ESSPROS kategoria "wydatki socjalne na leczenie chorób i opiekę zdrowotną" zawiera zasiłki chorobowe i część wydatków na ochronę zdrowia, np. refundacje leków. Nie znajdziemy tam jednak wydatków np. na laboratoria i badania covidowe. Nie ma tam też szeroko rozumianej profilaktyki. W takiej sytuacji tej kategorii Eurostatu nie można porównać do konwencjonalnie rozumianych wydatków na zdrowie, które w Polsce nominalnie wzrosły.

Według szacunków GUS wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2022 r. wyniosły 205,6 mld zł (stanowiły 6 proc. PKB) i były wyższe niż w 2021 r. o około 36,1 mld zł (w odniesieniu do danych wstępnychza 2021 r., kiedy wyniosły 169,4 mld zł). Publiczne wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły w 2022 r. 154,0 mld zł i były o 31,2 mld zł wyższe niż w 2021 r., a ich udział w PKB wyniósł 5,0 proc.