Od kiedy wydawane jest terminowe prawo jazdy?

Od 19 stycznia 2013 roku w Polsce wydawane są dokumenty prawa jazdy w unijnym wzorze, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Od tego czasu dokumenty są wydawane terminowo na okres maksymalnie 15 lat. W przypadku problemów zdrowotnych, które powinny być kontrolowane, czas ten jest krótszy.

Co z kierowcami posiadającymi bezterminowe prawo jazdy?

Reklama

Wielu kierowców posiada jeszcze dokumenty wydane przed 19 stycznia 2013 roku, tym samym ich prawo jazdy jest bezterminowe. I choć mogło się wydawać, że to pozwoli im korzystać z uprawnień bez ograniczeń przez wiele lat, to po zmianie przepisów nie mogą na to liczyć. W związku z nią konieczna bowiem będzie ich wymiana.

Jak stanowi art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami: "Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 roku obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1".

Do kiedy należy wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy, muszą je wymienić w okresie między 19 stycznia 2028 roku a 18 stycznia 2033 roku. Dokładne terminy nie są jeszcze znane, ponieważ określi je minister właściwy do spraw transportu.

Jeżeli osoba, która posiada bezterminowe prawo jazdy, chce je wymienić przez wskazanymi datami, ma do tego prawo. W związku z tym zgodnie z aktualną wiedzą bezterminowe prawa jazdy stracą ważność maksymalnie 18 stycznia 2033 roku.

Czy za wymianę bezterminowego prawa jazdy trzeba będzie zapłacić?

Za ponowne wydanie prawa jazdy trzeba zapłacić. Aktualnie opłata wynosi 100 zł, a dodatkowo należy dopłacić także 50 gr za opłatę ewidencyjną, co łącznie daje 100,50 zł. W przypadku osób, które muszą wykonać badania lekarskie, dodatkowo ponoszą jeszcze ich koszt, czyli 200 zł. Łącznie więc można zapłacić nawet 300,50 zł.

Wymiana bezterminowego prawa jazdy. Jakie dokumenty złożyć?

Choć wspominaliśmy powyżej o dodatkowych kosztach badania lekarskiego, warto podkreślić, że osoby, które wymieniają bezterminowe prawo jazdy, nie muszą ich ponownie przeprowadzać. Są konieczne tylko w przypadku kwalifikującego do tego stanu zdrowia. Wówczas należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

Opłatę za wydanie prawa jazdy należy uiścić w kasie urzędu lub przez internet. Potwierdzenie przelewu będzie jednym z dokumentów, które należy złożyć, wymieniając dokument.

Ponadto składany jest wniosek, aktualna fotografia o wymiarach 35 na 45 milimetrów, a także dowód osobisty lub paszport (potrzebne do wylegitymowania).