"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] podjęło - zgodnie z propozycją zarządu spółki - uchwałę dotyczącą podziału zysku spółki za 2019 r. w wysokości 112 739 473,1 zł w następujący sposób:

1. kwotę 56 315 220 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,08 zł na jedną akcję, ustalając dzień 9 października 2020 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy oraz dzień 17 grudnia 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy - z uwagi na sezonowy charakter biznesu spółki;

2. kwotę 56 424 253,1 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd spółki informuje, ze dywidenda obejmuje wszystkie akcje, na jakie dzieli się kapitał zakładowy spółki, tj. 13 802 750 akcji.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,06 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)