Jak wskazali autorzy badania, z szacunków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, ze tylko 4,6 proc. firm w Polsce sprzedaje wyroby za granicę, a zaledwie 1 proc. – usługi. Za tak niskie odsetki odpowiadają przede wszystkim słabe wyniki mikroprzedsiębiorstw (3,2 proc.); wśród małych firm działalność́ eksportową prowadzi co trzeci podmiot, w średnich co druga, a dużych - prawie 70 proc.

"Biorąc pod uwagę te dane i fakt, ze przedstawiciele polskiego automotive to w większości średnie i duże podmioty, wynik 56 proc. nie odbiega od średniej. Dokładnie tyle firm w badaniu wskazało, że już działa za granicą. 11 proc. przedstawicieli polskiego automotive odpowiedziało, że planuje ekspansję, a 14 proc. wskazało, że w najbliższej przyszłości nie myśli o umiędzynarodowieniu swojego biznesu" - podał prezes zarządu Exact Systems Paweł Gos.

Reklama

Wskazał, że w porównaniu z innymi krajami objętymi badaniem umiędzynarodowienie branży motoryzacyjnej w Polsce wygląda słabiej. "Tylko w dwóch państwach ten odsetek jest niższy – w Portugalii (47 proc.) i Rumunii (48 proc.). "Najwięcej firm prowadzi działalność́ eksportową lub ekspansję zagraniczną w Belgii (85 proc.), na Słowacji (75 proc.), w Holandii (74 proc.) i w Czechach (73 proc.)" - dodał.

Wskazał, że z danych za pierwsze półrocze 2021 roku wynika, że najważniejszymi odbiorcami produkowanych w Polsce wyrobów motoryzacyjnych są kraje Europy Zachodniej. "33 proc. motoprodukcji +wyjechało+ do Niemiec, po 7 proc. do Francji i Włoch. Dopiero numerem cztery są nasi południowi sąsiedzi – Czechy (6 proc.)" - podał Gos.

Zwrócił uwagę, że to Europa Środkowo-Wschodnia jest pierwszym polem ekspansji dla polskich firm, także w branży motoryzacyjnej. "Głównie ze względu na podobny cykl wzrostu gospodarek oraz brak twardych różnic kulturowych. Ponadto, dzisiaj wszyscy jesteśmy w Unii Europejskiej, co znacznie ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej. I często obecność w krajach CEE ułatwia dojście do rynków zachodnich czy nawet wyjście poza Europę" - ocenił.

Dodał, że na kierunki ekspansji zagranicznej firmy wybierają coraz częściej te rynki, których potencjał ludnościowy jest duży, co ma bezpośrednie przełożenie na popyt.

Według eksperta, polskie firmy nie wyobrażają sobie prowadzić działalności ograniczonej tylko do rynku polskiego, bo wiedzą, że funkcjonują w branży, w której łańcuchy dostaw są bardzo umiędzynarodowione.

Badanie „MotoBarometr 2021. Nastroje w automotive w Polsce i Europie” zostało przeprowadzone przez firmę Exact Systems metodą telefonicznych wywiadów (CATI), ankiet online oraz ankiet indywidualnych od maja do lipca 2021 r. Wielkość próby wyniosła 776 respondentów z 11 państw (Polska, Belgia, Czechy, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry). Respondentami byli przedstawiciele zakładów motoryzacyjnych, w tym OEM i Tier, a w szczególności inżynierowie ds. jakości, dyrektorzy zakładów, managerowie ds. jakości i produkcji.