Spośród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, najwyższy udział w przypadku całkowitego drogowego transportu towarowego odnotował Cypr, gdzie puste przebiegi stanowiły 44 proc. pojazdokilometrów (inaczej wozokilometr - wkm - jednostka miary w transporcie kołowym oznaczająca długość drogi pokonanej przez środki transportu w określonym czasie). Takie wyniki najprawdopodobniej świadczą o tym, że większość kursów albo przewozi towary importowane przez porty, albo dotyczy ruchu budowlanego, który w dużej mierze jest ruchem jednokierunkowym.

Za Cyprem uplasowały się Austria i Irlandia (prawie po 34 proc.). Na drugim końcu skali najniższy odsetek spośród państw członkowskich, dla których dostępne są dane (6 proc.) zgłosiła Belgia, a następnie Dania (8 proc.).

W Polsce puste przebiegi ciężarówek stanowią 22,6 proc. całego transportu drogowego, czyli nieco więcej niż wynosiła średnia dla całej UE.

Jak zaobserwowano, puste przejazdy są bardziej rozpowszechnione w transporcie krajowym, gdzie pokonane odległości są zwykle znacznie krótsze. Największy udział pustych przewozów w transporcie krajowym odnotowano na Cyprze (ponad 45 proc.) i w Grecji (40 proc.) W Polska ciężarówki bez ładunku to niecałe 34 proc. przewozów krajowych.

Reklama

Z kolei w przypadku transportu międzynarodowego wszystkie państwa członkowskie zgłosiły znacznie niższe poziomy wydajności pustych pojazdów, a tylko kilka państw członkowskich odnotowało udziały w 2020 r. powyżej 20 proc.: Luksemburg (24 proc.), Austria (23 proc.) i Holandia ( 21 proc.). Polska z wynikiem 13,4 proc na tle innych państw wypada od tym względem całkiem nieźle. Świadczy to o ekonomicznym znaczeniu możliwości zdobycia ładunków na podróż powrotną w transporcie międzynarodowym.