Midroog: GTC ma rating A2.il, perspektywa stabilna dot. max. 70 mln euro długuWarszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Izraelska agencja ratingowa Midroog, akredytowana przez państwo Izrael, przyznała GTC rating A2.il, ze stabilną perspektywą zdolności do spłaty zadłużenia w kwocie do 70 mln euro, które firma może zaciągnąć w Izraelu, podała spółka.

"Zgodnie z długoterminową skalą ocen Midroog, przyznany spółce rating A2.il odzwierciedla w ocenie agencji stosunkowo wysoką zdolność spółki do spłaty takiego długu w odniesieniu do pozostałych lokalnych emitentów w Izraelu" - czytamy w komunikacie GTC.

W ocenie spółki, stabilna perspektywa uzyskanej oceny wskazuje niskie prawdopodobieństwo zmian ratingu w średnim okresie.

W uzasadnieniu decyzji, agencja Midroog zwróciła uwagę miedzy innymi na wysoki poziom działalność spółki, doświadczony zespół zarządzający, wysokiej jakości kluczowe aktywa, wiarygodnych najemców, dobrą dywersyfikację portfela, wzrost FFO, kilka nieobciążonych nieruchomości pozwalających na elastyczność finansowania i zwiększone finansowanie tych nieruchomości. Midroog podkreślił również, że wskaźnik kapitału własnego do całkowitego bilansu pozytywnie wyróżnia się na tle poziomu ratingu, podała spółka.

"Po raz pierwszy w historii GTC, spółka została oceniona przez agencję ratingową i uzyskała zasłużoną ocenę na poziomie ratingu inwestycyjnego. Jest to wynik długotrwałej ciężkiej pracy zespołu GTC, który konsekwentnie dąży do poprawy wyników spółki. Portfel naszych nowych inwestycji utrzymuje trend wzrostowy FFO i wierzę że wysoki rating wesprze nasze działania w dywersyfikacji źródeł finansowania i tworzeniu wartości dla akcjonariuszy" - podkreślił wiceprezes ds. finansowych GTC Erez Boniel, cytowany w komunikacie.

Spółka zaznaczyła, że rating jest lokalną oceną inwestycji dla długu, który może zostać zaciągnięty w Izraelu.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)