Celem przygotowanej w resorcie rozwoju nowelizacji jest deregulacja oraz przyśpieszenie procesu inwestycyjnego i realizacji strategicznych programów rządowych, jak np. mała retencja czy walka z ASF.

Jak zaznaczył w środę w Sejmie wiceminister rozwoju Robert Nowicki, nowe prawo pozwoli na likwidację barier w rozwoju społeczeństwa cyfrowego poprzez likwidacje absurdów w zakresie pozwoleń dla bankomatów, biletomatów i innych automatów do wysokości 3 metrów, czy naziemnych tarasów przydomowych do 35 mkw.

Projektowana zmiana przewiduje ponadto "pewność prawa". Chodzi o to, że po 5 latach nie będzie można uchylić decyzji o pozwoleniu na budowę lub pozwolenia na użytkowanie.

Przepisy zaproponowane przez resort rozwoju mają też sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Ustawa wprowadzi także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt