"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki i2 Development spółka akcyjna postanawia, iż zysk netto spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 5 615 872,82 zł w całości zostanie przekazany na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w przyjętej uchwale.

i2 Development odnotował 4,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 28,95 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 5,62 mln zł wobec 4,02 mln zł straty rok wcześniej.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r.

(ISBnews)