Jak podkreślono w przesłanym PAP komunikacie Urzędu Miasta Zgorzelca, list intencyjny, który podpisali w czwartek w elektrociepłowni SWG Königshufen w Görlitz burmistrzowie Octavian Ursu i Rafał Gronicz to pierwszy krok na drodze do realizacji przedstawionej pod koniec 2019 roku przez Komisję Europejską strategii "Europejskiego Zielonego Ładu", której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku.

W 1998 roku miasta Görlitz i Zgorzelec proklamowały się jako Europa-Miasto celem wzmocnienia ścisłej, transgranicznej współpracy pomiędzy samorządami. Europa-Miasto łącznie liczy ponad 87 tys. mieszkańców i obejmuje obszar o pow. około 100 km2.

Gospodarze miast, w obecności przedstawicieli rządu Saksonii oraz szefów polskiej i niemieckiej spółki odpowiedzialnych za dostawy ciepła w obu miastach, zadeklarowali zamiar połączenia sieci ciepłowniczych Görlitz i Zgorzelca oraz wspólnego zaopatrywania mieszkańców Europa-Miasta w neutralne dla klimatu ciepło. Realizacja projektu ma nastąpić do 2030 roku.

Zdaniem Rafała Gronicza, burmistrza Zgorzelca w podwójnym mieście tej wielkości dzielenie się infrastrukturą ma sens. „Dzięki temu możemy dzielić się kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, lepiej wykorzystywać sieci i urządzenia oraz działać ekonomiczniej, a to jest korzystne dla mieszkańców Europa-Miasta“ – stwierdził.

Obecny podczas uroczystości podpisania listu saksoński minister ds. energii, ochrony klimatu, środowiska i rolnictwa Wolfram Günther zauważył, że cel Görlitz i Zgorzelca, jakim jest dostarczanie mieszkańcom neutralnego klimatycznie ciepła do końca 2030 roku, jest pod wieloma względami wzorcowy i pionierski. „Europa-Miasto pokazuje, że również gminy dążą do zapewnienia dostaw energii bez emisji CO2 i tym samym mogą wnieść istotny wkład w transformację energetyczną i ochronę klimatu. Ponadto Europa-Miasto pokazuje, że ochrona klimatu nie powinna i nie musi być ograniczona granicą. I po trzecie poprzez dostawy ciepła dotyka ono sektora, który zasługuje na uwagę i inwestycje” – mówił.

Reklama

Z kolei saksoński minister ds. rozwoju regionalnego Thomas Schmidt podkreślił, że podpisanie listu intencyjnego o współpracy na rzecz zaopatrzenia w neutralne dla klimatu ciepło mieszkańców Görlitz i Zgorzeleca jest krokiem w kierunku epoki bez kopalni. „Europa-Miasto, położone w centrum historycznego pasa węglowo-przemysłowego ciągnącego się od Zwickau do Katowic, stoi w obliczu poważnych zmian związanych z odejściem od gospodarki węglowej. To poważne wyzwanie. Tym bardziej więc na uwagę i naśladowanie zasługuje fakt, że Görlitz i Zgorzelec, miasta położone na dwóch brzegach Nysy, chcą wspólnie opracować rozwiązania, dzięki którym mieszkańcy będą mogli korzystać z przyjaznego dla klimatu ciepła” – ocenił.

Jak podano w komunikacie, połączenie dwóch sieci ciepłowniczych nie jest nowym pomysłem. Już w 2003 r. opracowano taki projekt, jednak w tamtym czasie nie doszło do jego realizacji, ponieważ po stronie niemieckiej wykluczono wytwarzanie ciepła w oparciu o węgiel.

"Dziś chcemy dać dobry przykład i pokazać, jak europejska współpraca i ochrona środowiska mogą odnieść sukces. W tym celu opracowaliśmy wspólną koncepcję, dzięki której do roku 2030 będziemy stopniowo przestawiać wszystkie ciepłownie w Görlitz i Zgorzelcu na odnawialne źródła energii" - dodał nadburmistrz Görlitz, Octavian Ursu. (PAP)

autorka: Agata Tomczyńska

ato/ je/