Jakie realne skutki niesie przyjęcie projektu nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego w formie zaproponowanej po poprawkach komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach?

Zgodnie z projektem nowelizacji uwzględniającej poprawki komisji nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach nie będzie już możliwe stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeśli od jej wydania lub ogłoszenia upłynie 10 lat. Co jednak najistotniejsze, zgodnie z projektem, jeśli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji minęło 30 lat, to w ogóle nie będzie można wszcząć postępowania w sprawie jej nieważności, co wydaje się rozwiązaniem niezwykle radykalnym i niezrozumiałym. Oznacza to, że nie tylko nie będzie można stwierdzić nieważności takich decyzji ani nawet nie będzie można uzyskać urzędowego potwierdzenia (w formie decyzji administracyjnej), że określona decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Nowelizacja będzie brzemienna w skutkach dla licznych spraw reprywatyzacyjnych.

CAŁA ROZMOWA W CZWARTKOWYM WYDANIU DGP I NA E-DGP

fot. mat. prasowe
Michał Siembab radca prawny i partner w kancelarii GKR Legal