Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację doprecyzowuje katalog wydatków, jakie podatnik może ponieść, aby pomniejszyć należny podatek. Przypomniano, że podatnik, który sprzeda nieruchomość przed upływem 5 lat, od jej zakupu powinien zapłacić 19-proc. podatek od dochodu z jej sprzedaży. Wskazano, że swego rodzaju „kołem ratunkowym” dla podatników może być ulga mieszkaniowa, która pozwala na pomniejszenie należnego podatku. Można z niej skorzystać, jeżeli w ciągu 3 lat pieniądze z tej sprzedaży zostaną wydane na własne cele mieszkaniowe, np. zakup innej nieruchomości, w której podatnik zamieszka lub jej remont czy przebudowę.

"Ustawa o PIT nie zawiera definicji pojęcia +remont+ oraz +budowa+, nie zawiera także odrębnego katalogu, który wskazywałby, które konkretnie wydatki i inwestycje mogą mieścić się w obrębie tych pojęć. Może to skutkować różną interpretacją przepisów przez organy skarbowe i przez podatników. W efekcie nie jest jasne, czy wydatek na zakup i instalację kuchenki gazowej jest wydatkiem na cel mieszkaniowy, czy zwykłym wyposażeniem mieszkania" - wskazał cytowany w informacji wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Powiedział, że interpretacja ogólna, którą właśnie wydało Ministerstwo Finansów, doprecyzowuje i dokładnie określa listę wydatków oraz warunki, jakie powinien spełnić nowy właściciel nieruchomości, aby bezpiecznie skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Napisano, że do skorzystania z ulgi mieszkaniowej uprawniony jest każdy podatnik, który na własne, niekomercyjne cele mieszkaniowe, dokona zakupu i instalacji między innymi: kuchenki gazowej lub gazowo-elektrycznej czy płyty indukcyjnej; piekarnika; szafki stanowiącej element mocowania umywalki; oświetlenia, w tym taśm LED i oczek halogenowych; okapu lub pochłaniacza; mebli, które są trwale połączone konstrukcyjnie z elementami budowlanymi, w tym tzw. „mebli pod wymiar”.

Reklama

Zaznaczono, że w świetle interpretacji ogólnej wydatki te stanowić będą wydatki na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 ustawy PIT. "Dzięki temu wydatkowane środki na te cele spowodują zmniejszenie ostatecznego podatku do zapłaty lub nawet umożliwią pełne zwolnienie z tego podatku" - czytamy. (PAP)

autorka: Ewa Wesołowska