W środę Sejm uchwalił rządową ustawę o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa - tzw. część społeczną pakietu mieszkaniowego.

Nowe rozwiązania m.in. umożliwią uzyskanie wynajmowanego lokalu na własność, a samorządy mają dostać więcej pieniędzy na budowę mieszkań dla osób o mniej zasobnych portfelach.

Jak podkreślił Gowin przygotowane rozwiązania obejmują niemal wszystkie ustawy z zakresu mieszkalnictwa społecznego i komunalnego.

"Jedną z kluczowych propozycji zawartych w pakiecie mieszkaniowym jest powołanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zasilanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" - zaznaczył wicepremier. Przypomniał, że fundusz "ma stanowić wsparcie dla gmin na objęcie udziałów lub akcji w tworzonych SIM-ach - wówczas wsparcie nie może przekroczyć 3 mln zł - a także istniejących TBS/SIM – do 10 proc. kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego".

"Kolejnym, niezwykle ważnym rozwiązaniem mają być wyższe granty z Funduszu Dopłat w BGK dla gmin na budowę mieszkań. W tym wypadku mówimy o wzroście finansowania z 20 proc. do nawet 35 proc. kosztów inwestycji – dodał.

Zdaniem ministra Gowina ważną zmianą jest też odejście od dotychczasowej zasady refinansowania na rzecz finasowania inwestycji już na etapie jej realizacji. "Proponujemy również, by w nowo powstałych lokalach TBS pojawiła się możliwość dojścia do własności wynajmowanego mieszkania" – podkreślił wicepremier.

Efektem społecznej części pakietu mieszkaniowego przygotowanego przez MRPiT oprócz zwiększenia dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawy warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, mają być też m.in. dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań czy wakacje czynszowe w TBS. Założono też większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę.

Wartość Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ma wynieść 1,5 mld zł. Ma być to wsparcie w budowie mieszkań gmin, które ucierpiały finansowo w wyniku COVID-19. Przewidziano też ułatwienia dla osób, które mają książeczki mieszkaniowe. Pakiet zakłada ponadto pomoc dla najemców, dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19 oraz cyfryzację procesu budowlanego.