Zysk operacyjny wyniósł 30,3 mln zł wobec 31,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 47,8 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 45,5 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2020 r. Polski Holding Nieruchomości pomimo turbulencji rynkowych spowodowanych przez pandemię koronawirusa odnotował poprawę wyników finansowym zarówno na poziomie zysku netto jak i operacyjnym. W tym czasie zysk netto grupy kapitałowej PHN wyniósł [ogółem] 10,8 mln zł. W III kwartale skorygowana EBITDA Grupy PHN wyniosła 22,7 mln zł, przychody z najmu wyniosły 47,8 mln zł wobec 45,5 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, a zysk z najmu wyniósł 25,5 mln zł. W III kwartale Grupa PHN osiągnęła zysk z działalności deweloperskiej, który wyniósł 4,4 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Pomimo zawirowań na rynku Grupa PHN konsekwentnie realizuje swoje cele biznesowe, prowadząc zdywersyfikowaną działalność w sektorze nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i logistycznych. Grupa utrzymuje dyscyplinę kosztową, niski poziom zadłużenia oraz zbilansowany portfel biznesowy, podkreślono.

"Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego spowodowanego trwającą pandemią udało się nam poprawić nasze wyniki finansowe. To ważny sygnał dla inwestorów. Pokazuje, że spółka jest na dobrej drodze, żeby w kolejnych kwartałach pokazywać pozytywne wyniki finansowe i jest odporna na pogorszenie sytuacji rynkowej" - skomentował prezes Marcin Mazurek, cytowany w materiale.

"Wyniki trzeciego kwartału to także potwierdzenie słuszności strategii zakładającej dywersyfikację działalności i równoległe rozwijanie takich segmentów jak budownictwo komercyjne, mieszkaniowe a także logistyczne. Uważnie obserwujemy sytuację na rynku nieruchomości i jesteśmy gotowi do dalszych inwestycji" - dodał.

Celem strategicznym Grupy PHN pozostaje zwiększanie wartości spółki i dalsza poprawa efektywności. Spółka zaktualizowała ustanowiony w ubiegłym roku program emisji obligacji o łącznej wartości do 1 mld zł. W zależności od warunków rynkowych w czwartym kwartale tego roku spółka może rozważyć emisję kolejnej transzy obligacji, przypomniano.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 14,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 43,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z najmu w wysokości 140,6 mln zł w porównaniu z 127,6 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych dziewięciu miesiącach roku Grupa PHN rozwijała inwestycje w segmencie budownictwa biurowego. Zgodnie z planem prowadzone są prace na budowie flagowej inwestycji - kompleksu biurowo-handlowego Skysawa w centrum Warszawy. Pierwszy budynek kompleksu osiągnął swoją docelową wysokość, a pod koniec września zakończona została budowa żelbetowej konstrukcji budynku A. Zgodnie z harmonogramem, kontynuowane są także prace przy rozpoczętej w tym roku budowie biurowca klasy A w Warszawie - Intraco Prime. Ośmiokondygnacyjny budynek z trzypoziomowym parkingiem podziemnym dostarczy około 13 tys. m2 powierzchni najmu. Do realizowanych przez PHN inwestycji w tym segmencie dołączy także kolejny budynek biurowy klasy A przy al. Prymasa Tysiąclecia" - czytamy dalej.

Dla grupy coraz bardziej istotny staje się segment mieszkaniowy. W III kwartale PHN wybrał generalnego wykonawcę osiedla przy ul. Kusocińskiego w Łodzi - firmę Unibep. Niebawem rozpocznie się także realizacja innych projektów mieszkaniowych - na warszawskiej Białołęce i w Bydgoszczy. W tym roku spółka zakończyła także sprzedaż wszystkich mieszkań drugiego już etapu osiedla VIS À VIS WOLA w Warszawie, a także mieszkań w kompleksie apartamentów Yacht Park w Gdyni, podano także.

W segmencie budownictwa logistycznego Grupa PHN podpisała w lipcu br. umowę kupna pozostałych 50% udziałów w dwóch spółkach realizujących inwestycję parku magazynowego Hillwood & PHN Pruszków w podwarszawskim Parzniewie. Po zamknięciu transakcji, PHN posiada 100% udziałów w obu spółkach. Inwestycja Hillwood & PHN Pruszków obejmuje 4 budynki magazynowe o łącznej powierzchni ok. 50,6 tys. m2.

Natomiast w ramach projektu joint-venture realizowanego we współpracy z Hillwood w Świebodzinie, Grupa PHN w październiku br. sprzedała 50% posiadanych przez siebie udziałów i ze względu na lokalizację inwestycji wyszła z projektu, wyjaśniono.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 32,7 mln zł wobec 21,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu.

(ISBnews)