Strata przed opodatkowaniem wyniosła 33,49 mln euro wobec 21,1 mln euro straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,45 mln euro w 2020 r. wobec 3,68 mln euro rok wcześniej.

"Przychody ze zbycia nieruchomości handlowych wyniosły 1,5 mln euro (na 31 grudnia 2019 r. 3,7 mln euro), zgodnie z programem zbycia aktywów spółki. Na poziomie operacyjnym odnotowano 25,4 mln euro straty (na 31 grudnia 2019 r. 4,4 mln euro straty), głównie z uwagi na odpis wartości nieruchomości handlowych" - czytamy w komunikacie.

Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych, działającym na obszarze rynków wschodzących. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)