Zysk operacyjny wyniósł 31,04 mln zł wobec 48,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 97,56 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 176,49 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2022 r. odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki sprzedaży, porównywalne do analogicznego okresu ubiegłego roku, umacniając pozycję Develii na rynku mieszkaniowym. Czynnikiem, który przyczynił się do tego w dużym stopniu, było zwiększenie oferty o atrakcyjne projekty na przełomie roku - w momencie, w którym problem z uzupełnieniem podaży wciąż był dla wielu deweloperów aktualny. Jednocześnie obserwujemy, że obecnie na rynek silnie oddziałują czynniki, takie jak wojna za wschodnią granicą i wysoki poziom stóp procentowych z perspektywą kolejnych podwyżek, które negatywnie wpływają na popyt na mieszkania. Dostrzegamy zmianę struktury popytu na rzecz klientów inwestycyjnych oraz funduszy PRS i spodziewamy się kontynuacji tego trendu w następnych miesiącach" - powiedział prezes Develii Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 84,89 mln zł wobec 46,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)