Wysoka rentowność

Większość deweloperów ankietowanych w listopadzie 2023 r. (53%) informowała o utrzymaniu się rentowności sprzedaży uzyskanej w 2023 r. na poziomie zbliżonym do 2022 r.

"Szacowana stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) deweloperów mieszkaniowych z projektów inwestycyjnych wyniosła ok. 22%, tj. nieznacznie wzrosła wobec poprzednich sześciu kwartałów, nadal utrzymując się na względnie wysokim poziomie. Na taki poziom ROE wpływ miał wzrost cen transakcyjnych mieszkań, przewyższający wzrost kosztów producentów mieszkań oraz finasowanie się środkami zewnętrznymi" - czytamy w raporcie "Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2023 r.".

Reklama

Liczba niewypłacalności

Zgodnie z cytowanym przez NBP raportem Coface, szacowana liczba niewypłacalności w budownictwie wyniosła 638 w końcu 2023 r. (wobec 280 na koniec 2022 r.), a w działalności związanej z obsługą nieruchomości wzrosła do 87 z 68. Jednocześnie wskaźniki giełdowe firm budowlanych i deweloperskich rosły od początku 2023 r. Według danych Krajowego Rejestru Długów zadłużenie branży budowlanej na koniec IV kw. 2023 r. wynosiło ok. 1,5 mld zł, tj. wzrosło o 176 mln zł r/r. Większość tej kwoty stanowi zadłużenie jednoosobowych firm i przedsiębiorstw, w tym wykonujących roboty specjalistyczne (ok. 691 mln zł) oraz wznoszące budynki (ok. 635 mln), wskazano w materiale.

"Większość deweloperów ankietowanych w listopadzie 2023 r. (53%) informowała o utrzymaniu się rentowności sprzedaży uzyskanej w 2023 r. na poziomie zbliżonym do 2022 r. Więcej deweloperów (37%) niż przed rokiem (16%) odnotowało poprawę rentowności sprzedaży, w tym głównie duże podmioty (54% respondentów, wzrost o 3,5 pkt proc.), następnie średnie (44% respondentów, wzrost o 3,1 pkt proc.) i małe (41% firm, wzrost o 3,4 pkt proc.), przy czym większość ankietowanych oceniła te wzrosty jako niewielkie. Znacznie mniejszy odsetek deweloperów odnotował spadek rentowności (10% w 2023 r. wobec aż 62% w 2022 r.). Wskazany przez 10% podmiotów spadek rentowności wyniósł minus 5 pkt proc., 4,3 pkt proc. i 2,5 pkt proc. odpowiednio w grupie małych, średnich i dużych firm" - czytamy dalej.

Wraz ze znacznym wzrostem odsetka deweloperów, który wykazał wzrost rentowności sprzedaży (42% w 2023 r. wobec 16% w 2022 r.), zwiększył się również udział podmiotów z satysfakcjonującym poziomem rentowności (61% w 2023 r. wobec 34% w 2022 r.). Zmniejszył się istotnie udział deweloperów z niesatysfakcjonującym, ale dodatnim poziomem rentowności sprzedaży (37% w 2023 r. wobec 58% w 2022 r.). Wśród ankietowanych straty poniosły jedynie małe firmy deweloperskie (2% w 2023 r. wobec 10% w 2022 r.), podano także.

(ISBnews)