Do eksploatacji przekazano w I półroczu tego roku 11,2 tys. nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 1,2 tys. (odpowiednio o 1,3 proc. mniej i 3,2 proc. więcej niż w roku poprzednim). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 8,0 mln m2, o 3,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W strukturze oddanej powierzchni przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (58,8 proc.). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (16,4 proc.) oraz budynki handlowo-usługowe (9,7 proc.). Wzrost r/r oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla: ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków szpitali, edukacyjnych i kultury fizycznej (o 6,9 proc.) oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 5,8 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Mniej biurowców

Reklama

W I półroczu 2023 r. oddano do użytkowania 242 nowe budynki biurowe, co oznaczało spadek o 8,3 proc. r/r. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 326,5 tys. m2 (spadek o 31,6 proc.).

Sklepy i punkty usługowe

W omawianym okresie oddano do eksploatacji 1,3 tys. nowych budynków handlowo-usługowych (mniej o 1,7 proc. r/r). Łączna powierzchnia użytkowa budynków tego typu wyniosła 775,9 tys. m2, co oznaczało spadek o 9,6 proc. r/r.

Budynki przemysłowe

W I półroczu 2023 r. oddano do użytkowania 513 nowych budynków przemysłowych (wzrost o 9,6 proc. r/r.). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 1,7 mln m2 i była większa o 3,7 proc. niż rok wcześniej.

Magazyny

W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 1,2 tys. nowych budynków magazynowych (o 2,9 proc. mniej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków spadła o 2,4 proc. r/r do 3 mln m2.

Budynki rolne

Wreszcie, w I półroczu 2023 r. wybudowano 3,1 tys. nowych budynków gospodarstw rolnych - o 3,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 1,2 mln m2 (spadek o 4,4 proc. r/r).

W I półroczu 2023 r. wydano pozwolenia na budowę 14,4 tys. nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 8,9 mln m2. Ponad połowa z nich (54,5 proc.) powstanie na obszarach objętych MPZP. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby planowanych do wybudowania budynków (o 10,2 proc.) przy równoczesnym spadku ich powierzchni (o 8,2 proc.).

Hotelarstwo zyskało

Zwiększenie powierzchni użytkowej zaobserwowano w przypadku: hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 30,1 proc.), budynków biurowych (o 14,9 proc.) oraz budynków transportu i łączności (o 0,2 proc.). Spadki dotyczyły: ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 28,9 proc.), budynków handlowo-usługowych (o 11,2 proc.), pozostałych budynków niemieszkalnych (o 11,1 proc.) oraz budynków przemysłowych i magazynowych (o 10,1 proc.). W strukturze powierzchni użytkowej dominowały: budynki przemysłowe i magazynowe (52,8 proc.), pozostałe budynki niemieszkalne (17,0 proc.) oraz budynki handlowo-usługowe (12,5 proc.), podał także GUS.

(ISBnews)