Tylko w lipcu br. zapadły dwa wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, z których wyciągnąć można przeciwstawne wnioski. Z pierwszego, wydanego 12 lipca br. (sygn. akt III FSK 250/23), wynika, że komercyjny najem budynków mieszkalnych na cele mieszkaniowe uprawnia wynajmującego do płacenia najniższej stawki daniny (nie więcej niż 1 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej).

Cały artykuł przeczytasz w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.