GUS wyjaśnił, że w pierwszym półroczu oddano do użytkowania 97 tys. 345 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 8649,4 tys. m kw. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, liczba mieszkań wzrosła o 2869 (3 proc.), a ich powierzchnia wzrosła o 140,2 tys. m kw. (1,6 proc.).

Urząd dodał, że przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 88,9 m kw. i w porównaniu do sytuacji sprzed roku zmalała o 1,2 m kw. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wynosiła 132,8 m kw., natomiast w budynkach wielorodzinnych 52,5 m kw.

W informacji GUS czytamy ponadto, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (18,9 proc. wartości krajowej). Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: wielkopolskie (10,4 proc.) i dolnośląskie (10,2 proc.). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, wyniósł dla Polski 2,5, a największe wartości odnotowano w: woj. pomorskim (3,6) oraz mazowieckim i dolnośląskim (po 3,4). Najmniejszy współczynnik był w woj. opolskim (1,2), świętokrzyskim (1,6) i podkarpackim (1,7).

GUS wyjaśnił, że w pierwszym półroczu br. 64,6 proc. nowo oddanych mieszkań wybudowali deweloperzy, a inwestorzy indywidualni – 33,6 proc. Pozostałe mieszkania powstały w spółdzielczej, społecznej czynszowej, komunalnej oraz zakładowej formie budownictwa.

W porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r. w tym roku zwiększył się udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 2,4 p. proc.) i zmniejszył się (o 1,4 p. proc.) odsetek mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych. Udziały mieszkań w pozostałych formach budownictwa (tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej) utrzymały się na zbliżonym poziomie.

Reklama

GUS dodał ponadto, że w pierwszej połowie br. oddano do użytkowania 41 tys. 202 nowych budynków mieszkalnych, o 3,1 proc. więcej niż przed rokiem. Budynki jednorodzinne stanowiły 96,8 proc. wszystkich budynków przekazanych do eksploatacji. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału (3,2 proc.) budynków wielorodzinnych, wybudowano w nich 54,8 proc. wszystkich, ulokowanych w nowych budynkach, mieszkań.

Polecamy: Pandemia nadgodzin w pracy zdalnej. Cały świat pracuje więcej, ale czy efektywniej?