"Dla rodzin z dziećmi czyli 2+2, 2+3 dla osób, które mają mieszkania będą mogły odkładać na większe. I tutaj wskażemy pewne parametry tych mieszkań, które obecnie posiadają" - powiedział Buda w rozmowie z Super Expressem.

"Tu będzie też możliwość odkładania na mieszkanie po prostu większe, dla większej rodziny" - dodał.

W ubiegłym tygodniu przedstawiono propozycję wprowadzenia kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, oszczędzających na pierwsze mieszkanie z premią na poziomie skumulowanego wskaźnika inflacji za cały okres oszczędzania.

Reklama

Wpłaty miesięczne mają mieścić się w przedziale od 500 do 2 tys. zł w okresie od 3 do 10 lat. W przypadku wykorzystania odłożonej kwoty na cele mieszkaniowe oszczędzający w ciągu pięciu lat będzie mógł - oprócz oprocentowania oferowanego przez bank - otrzymać dodatkową premię w wysokości skumulowanego wskaźnika inflacji za czas oszczędzania.

Wysokość wpłat może ulegać zmianie, ale powinna mieścić się między 500 zł a 2 tys. zł, w ciągu roku będzie można jedną wpłatę pominąć.

W przypadku, gdyby okazało się, że wyższy jest wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości niż wskaźnik inflacji, wówczas zaoszczędzona kwota będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu wartości nieruchomości.

Projekt tej regulacji ma zostać wpisany do wykazu prac rządu i trafić do konsultacji.