Poniżej szczegóły:

I 2024
liczba rdr (proc.) mdm (proc.)
Mieszkania, których budowę rozpoczęto 15 720 66,4 9,3
Mieszkania oddane do użytkowania 14 762 -22,7 -28,9
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 20 530 34,1 -6,8

Na koniec stycznia 2024 r. w budowie było 802,8 tys. mieszkań, o 2,5 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2022 r. - wynika z szacunku GUS.