Deweloperzy i osoby prywatne nie będą mogły już realizować transakcji bez tego dokumentu. To tylko jeden z etapów w coraz bardziej rygorystycznych przepisach dotyczących efektywności energetycznej nieruchomości.

Nowy wymóg dla osób sprzedających nieruchomość

Unia Europejska coraz bardziej zaostrza przepisy dotyczące efektywności energetycznej, co wpływa bezpośrednio na branżę nieruchomości. Przewiduje się, że wraz z postępującą dekarbonizacją źródeł ciepła, przepisy te będą coraz bardziej rygorystyczne. Jednym z nowych wymogów jest więc obowiązek posiadania świadectwa energetycznego.

Reklama

Od kwietnia ubiegłego roku, właściciele domów jednorodzinnych, którzy zamierzają wynająć swoje nieruchomości, muszą przeprowadzić audyt energetyczny i uzyskać świadectwo energetyczne. Natomiast od 28 kwietnia br. obowiązek ten będzie dotyczył także transakcji sprzedaży nieruchomości.

Kluczowym czynnikiem przy wycenie nieruchomości będą klasy energetyczne, które zależą od sposobu ogrzewania. Budynki o najwyższej klasie A, charakteryzujące się niskim zużyciem energii, są wyceniane wyżej niż te o klasie G. Nieruchomości o najwyższej klasie energetycznej są cenione wyżej ze względu na ich mniejsze zużycie energii oraz niższe koszty eksploatacji. Dlatego właśnie nieruchomości o klasie A są na rynku wyceniane zdecydowanie drożej, niż te o niższej klasie.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej wiąże się z kilkoma istotnymi kwestiami, w tym kosztami oraz procedurą przeprowadzenia audytu. Przeglądając cenniki firm specjalizujących się w tego rodzaju usługach, można zauważyć zróżnicowanie cen w zależności od lokalizacji oraz wielkości nieruchomości. W największych polskich miastach, takich jak Warszawa, koszt uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej może sięgać ponad 1500 zł, podczas gdy w mniejszych miejscowościach kwota ta może być niższa, oscylując w granicach 500 - 1000 zł. Warto jednak pamiętać, że uzyskanie świadectwa wiąże się z wydatkiem ponoszonym co 10 lat oraz koniecznością jego aktualizacji przy większych remontach, wpływających na zużycie energii w budynku, jak np. zmiana źródła ciepła czy wymiana okien.

Podczas badania, audytor będzie sprawdzał piec używany do ogrzewania budynku oraz wszystkie instalacje, w tym grzewcze i wentylacyjne, oceniając ich sprawność oraz efektywność energetyczną. Sprawdzone zostaną również okna i drzwi, a także konstrukcja ścian pod kątem ich izolacyjności termicznej. Szczegółowe badania pozwalają na kompleksową ocenę charakterystyki energetycznej budynku, co stanowi podstawę do wystawienia odpowiedniego świadectwa. Wynikiem audytu jest ustalenie wskaźnika EP, informującego o rocznym zapotrzebowaniu budynku na energię oraz średniego współczynnika przenikania ciepła. Te dane, wraz z innymi istotnymi informacjami, zostają uwzględnione na świadectwie energetycznym, które trafia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jakie kary za brak świadectwa?

Brak świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania czy domu może skutkować nałożeniem kar finansowych. Osoby nieprzedstawiające wymaganego dokumentu mogą zostać ukarane grzywną, której wysokość może sięgać nawet do 5 tysięcy złotych. Decyzja o wysokości grzywny zostaje ustalona indywidualnie przez notariusza podczas sporządzania aktu notarialnego, biorąc pod uwagę okoliczności danego przypadku.