"Zanotowany spadek wynikał z malejących transferów od imigrantów krótkookresowych, które w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosły 3,0 mld zł wobec 3,2 mld zł w pierwszym kwartale 2019 r." - napisano w bilansie płatniczym za I kw.

"W strukturze geograficznej nadal dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 3,0 mld zł i stanowiły 82,4 proc. wszystkich środków. Rok wcześniej pracownicy z Ukrainy przekazali do swojego kraju 3,2 mld zł" - dodano.

Bank centralny poinformował też, że w pierwszym kwartale 2020 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 3,6 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 0,9 mld zł (tj. 25 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 2,7 mld zł (tj. 75 proc. całej kwoty).

Według NBP w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku łączna wielkość przekazanych środków była nieznacznie niższa (ok. 0,1 mld zł). Na zanotowany spadek wpłynął głównie niższy niż przed rokiem napływ środków z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Z drugiej strony, zarejestrowano wzrost środków przekazywanych do Polski z Norwegii i Holandii.

Krajem z największą wartością przekazów pieniężnych nadal pozostały Niemcy. W pierwszym kwartale 2020 r. pracujący tam Polacy przekazali do kraju 1,2 mld zł. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania, z której napłynęło do Polski 0,7 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 48,0 proc. wszystkich transferów.(PAP)