W stosunku do poprzedniego kwartału ceny wzrosły o 0,1 proc.

W IV kwartale 2020 r. najwyższy wzrost cen odnotowano w przypadku usług reklamy, badania rynku i opinii publicznej, tj. o 1,5 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

"Wzrost cen usług reklamy, badania rynku i opinii publicznej w IV kwartale spowodowany był głównie wzrostem cen usług w działalności związanej z reprezentowaniem mediów (jednej ze składowych usług reklamy), w tym w szczególności w zakresie usług pośrednictwa w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji, na co z kolei wpłynął korzystny dla rynku reklam okres świąteczny" - napisał GUS.

O 1,1 proc. wzrosły ceny usług wydawniczych, usług w zakresie działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych oraz usług nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych.

"Wyższe ceny uzyskiwane przez przedsiębiorstwa świadczące usługi wydawnicze wynikały m.in. ze wzrostu kosztów wydawania gazet i czasopism drukowanych (wzrost kosztów papieru). W działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych odnotowano wzrost cen usług w działalności postprodukcyjnej oraz w działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, będących składowymi tej działalności" - napisał GUS.

Z kolei spadek cen w porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano w przypadku usług organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią związanych (o 8,0 proc.), przy czym największy spadek dotyczył usług organizatorów turystyki. (PAP Biznes)

map/ gor/