Według badania Keralla Research na zlecenie BIG InfoMonitor przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oceniający pracę zdalną, głównie z punktu widzenia jej wpływu na biznes, w zdecydowanej większości nie mają do niej zastrzeżeń. Ponad połowa uważa, że efektywność pracowników świadczących pracę z domu jest taka sama jak w biurze, a 7 proc. jest zdania, że się poprawiła.

Wiele zależy od wielkości firmy – im większa, tym lepsze postrzeganie pracowników działających z domu. W grupie średnich przedsiębiorstw (od 50 do 249 pracowników) neutralnie lub pozytywnie wypowiada się o nich 68 proc. pytanych, a wśród mikrofirm, zatrudniających do 9 osób, deklaruje tak połowa.

Z punktu widzenia branż, najbardziej zadowolone z możliwości home office jest budownictwo i transport, a najbardziej zawiedziony handel i przemysł. Jedna trzecia przedstawicieli przedsiębiorstw wskazuje na pogorszenie wydajności pracowników wykonujących obowiązki z domu. Częściej niezadowolone są najmniejsze biznesy (41 proc.) oraz przedstawiciele handlu i przetwórstwa przemysłowego, gdzie negatywne zdanie ma niemal połowa.

53 proc. osób aktywnych zawodowo potwierdziło wykonywanie pracy poza siedzibą firmy w badaniu ARC Rynek i Opinia BIG InfoMonitor. Na pytanie czy wykonując obowiązki służbowe z domu "są mniej, bardziej czy równie efektywni jak pod okiem szefa", nie potrafił odpowiedzieć co czwarty pracownik. Ponad połowa deklaruje, że "jest nieźle", z czego 39 proc. uważa, że pracują "tak samo dobrze jak w siedzibie firmy", a 13 proc. - że lepiej. Z kolei 22 proc. wobec 33 proc. wskazań pracodawców zauważa, że ich efektywność się pogorszyła. Bardziej samokrytyczne są kobiety, których według badania w pracy zdalnej jest mniej niż mężczyzn (odpowiednio 51 proc. i 55 proc.). O spadku jakości pracy zdalnej częściej niż inni mówią też osoby z wykształceniem wyższym i pochodzący z miast liczących od 200 do 499 tys. osób.

Reklama

Badania pokazują ponadto, że wykonujący obowiązki zawodowe w ramach home office potrafią oddzielić pracę od wypoczynku podczas dni wolnych - deklaruje tak 39 proc. respondentów majowego sondażu BIG InfoMonitor i BIK wśród pracowników Grupy BIK (BIG InfoMonitor i BIK). Blisko 44 proc. ankietowanych przyznaje, że "choć ich to męczy, czasami sprawdzają firmową pocztę". Z kolei 18 proc. jest niemal non-stop podłączonych do telefonu czy laptopa i nie wie jak, się tego oduczyć. "Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że zdecydowana większość pracowników ma wobec modelu pracy zdalnej pozytywny stosunek i nie chciałaby w 100 proc. powrotu do siedziby firmy" - podsumował Grzegorz Zakrzewski, dyrektor departamentu zasobów ludzkich Grupy BIK.

Instytut Keralla Research przeprowadził badanie wśród 500 mikro, małych i średnich firm techniką wywiadów telefonicznych na przełomie marca i kwietnia 2021 r. Badanie wykonane przez ARC Rynek i Opinia zostało zrealizowane metodą CAWI na panelu badawczym epanel.pl, na reprezentatywnej próbie 1020 osób w wieku 18-65 lat. Termin 21-28 kwietnia 2021 r. Sondaż wśród pracowników Grupy BIK (BIK i BIG InfoMonitor) przeprowadzono w maju br.