Główne składniki kosztów pracy to pensje, premie i dodatki oraz koszty pozapłacowe. W strefie euro koszty wynagrodzeń za godzinę pracy wzrosły o 2,2 proc., podczas gdy składnik pozapłacowy spadł o 0,9 proc. w pierwszym kwartale 2021 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Natomiast w całej Unii Europejskiej koszty wynagrodzeń godzinowych wzrosły o 2,6 proc., a składnik pozapłacowy spadł o 1 proc.

Zarówno w UE, jak i w strefie euro komponent pozapłacowy łagodził wzrost godzinowych kosztów pracy, w szczególności dzięki ulgom podatkowym i dotacjom przyznawanym przez rządy państw unijnych na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem.

Reklama

Podział według działalności gospodarczej

W pierwszym kwartale 2021 r. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2020 r. godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły o 1,9 proc. w gospodarce pozabiznesowej i o 1,3 proc. w gospodarce biznesowej, 1,2 proc. w przemyśle, 0,9 proc. w budownictwie i 1,3 proc. w usługach. W UE godzinowy koszt pracy wzrósł o 2,3 proc. w gospodarce pozabiznesowej i o 1,4 proc. w biznesie, 1,5 proc. w przemyśle, 1,2 proc. w budownictwie i 1,4 proc. w usługach.

W UWE w pierwszych trzech miesiącach tego roku UE do działalności gospodarczej, które odnotowały najwyższy wzrost kosztów wynagrodzenia godzinowego należały: „sztuka, rozrywka i rekreacja” (+ 8,3 proc.), a także „działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi” (+6,1 proc.), „działalność z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej” (+4,5 proc.), „pozostała działalność usługowa” (+4,4 proc), „informacja i komunikacja” (+4,2 proc.) oraz „górnictwo i wydobywanie” (+4,1 proc.).

W większości przypadków wzrost stawek godzinowych można wytłumaczyć zmniejszeniem liczby faktycznie przepracowanych godzin, spowodowanym całkowitym lub częściowym lockdownem - w szczególności w pierwszym kwartale, podczas gdy wynagrodzenia były zasadniczo utrzymywane dzięki środkom wsparcia wprowadzonym przez rządy UE w kontekście kryzysu COVID-19.

Działalność gospodarcza, która odnotowała największy spadek w komponencie pozapłacowym to: „sztuka, rozrywka i rekreacja” (-19,1 proc.), a następnie „działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi” (-10,5 proc.), „działalność administracyjna i wspomagająca” (-4,2 proc.) oraz „transport i magazynowanie” (-4,1 proc. ).

Państwa członkowskie UE

Wśród państw członkowskich UE największy wzrost kosztów zatrudnienia odnotowano w na Litwie i Słowenii, gdzie całkowite koszty pracy wzrosły odpowiednio o 12 proc. i 11,1 proc. rok do roku,

Polska znalazła się wśród państw o najwyższym wzroście kosztów pracy. Całkowite koszty zatrudnienia w naszym kraju wzrosły o 5,8 proc. w ujęciu rocznym w I kw. 2021 r. (w tym koszty płacowe zwiększyły się o 5,8 proc., a pozapłacowe o 5,7 proc.), co jest czwartym najwyższym wzrostem w całej UE. Przed nami, poza Litwą i Słowenią, uplasowała się jeszcze Portugalia, gdzie w ciągu roku praca podrożała o 7 proc.. W Grecji koszty pracy wzrosły na tym samym poziomie, co w Polsce (5,8 proc.)

W polskim sektorze przemysłowym wzrost kosztów zatrudnienia wyniósł 5,2 proc., w budownictwie 4,2 proc., zaś w usługach - 3,6 proc..