Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Został on wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

– Projekt ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. W sprawach cudzoziemców od kilku lat obserwowany jest wzrost ogólnej liczby wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski, w szczególności tych składanych do urzędów wojewódzkich, co przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie tych spraw. Zachodzi ponadto potrzeba poprawy niektórych rozwiązań prawnych dotyczących dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy w interesie polskich pracodawców, jak również ułatwienie pozyskiwania przez inwestorów strategicznych pracowników zza granicy – uzasadnia swoją propozycję MSWiA.

– Oczekiwaliśmy rewolucji w zatrudnianiu cudzoziemców, czyli nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. O niej rozmawialiśmy z przedstawicielami rządu. Tymczasem ministerstwo proponuje jedynie nowelizację. Obawiam się, że przedstawiony projekt nie rozwiąże kluczowych problemów związanych za zatrudnianiem obcokrajowców w Polsce. Potrzebne są dalej idące zmiany – komentuje Michał Wysłocki, dyrektor działu prawa imigracyjnego w Kancelarii Prawnej Sadkowski i Wspólnicy.

Etap legislacyjny: Projekt nowelizacji wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Reklama

Więcej w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej